Maahantuonti

Vastuullisuus

Viipurin Koirat ry tuo koirat maahan vastuuntuntoisesti ja viranomaisten määräyksiä noudattaen. Yhdistys on ollut alusta asti mukana Responsible Rescue -hankkeessa ja on sitoutunut noudattamaan suomalaisten rescueyhdistysten laatimia vastuullisen tuonnin maakohtaisia kriteerejä. Nämä kriteerit ovat lain vaatimia maahantuontimääräyksiä tiukemmat ja voit lukea ne kokonaisuudessaan täältä.

Tuontiehdot ja viranomaismääräykset

Yhdistys noudattaa tuontiehtoja, jotka EU:n komissio on asettanut EU:n ulkopuolisista maista maahantuotaville lemmikkieläimille.

Viipurin Koirat ry on rekisteröitynyt Euroopan komission ylläpitämään TRACES-järjestelmään, jonka avulla viranomaiset voivat valvoa ja jäljittää eläinten ja eläintuotteiden liikkumista. Yhdistyksen TRACES-hyväksyntänumero on FI00011627.

Viipurin Koirat ry on Suomen eläinsuojelulain edellyttämällä tavalla ilmoittanut aluehallintovirastoon harjoittavansa "ammattimaista tai muuten laajamittaista harrastuseläinten välittämistä" ja sillä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä eläinkuljetuslupa. Koirat kuljetetaan eläinkuljetuskäyttöön hyväksytyssä henkilö- tai pakettiautossa, jonka kuljettaja on suorittanut eläinkuljettajakoulutuksen. 

Maahantuonti

Ennen maahantuontia koirille tehdään Viipurissa kliininen eläinlääkärin tarkastus ja niille laaditaan terveystodistukset. Paikallinen viranomainen vahvistaa koirien terveystodistukset. 

Koirat matkustavat Suomeen maanteitse Vaalimaan raja-aseman kautta. Ne käyvät raja-asemalla läpi eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen, jossa tuontiehtojen täyttyminen tarkistetaan ja tehdään tämän pohjalta päätös siitä, hyväksytäänkö koira EU:n alueelle. Rajaeläinlääkäri kirjaa koirien tiedot TRACES-järjestelmään ja vahvistaa kutakin koiraa koskevan päätöksen kirjaamalla sen yhteiseen eläinlääkinnälliseen tuloasiakirjaan eli CVEDiin (Common Veterinary Entry Document). Ruokavirasto perii tarkastuksesta maa- ja metsätalousministeriön asettaman tarkastusmaksun (MMM 1425/2016: 142 € per koira).

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen jälkeen koirat tullataan.

Adoptioperheet saavat koiran mukana kopion maahantuontitodistuksesta.

Suomeen päästyään koirat kuljetetaan pääkaupunkiseudulle Sipooseen, josta ne noudetaan sovittuna aikana. Tavallisesti matkustuspäivä on torstai ja Sipooseen saavutaan klo 17 ja 18 välillä.

Adoptiosopimus ja kulukorvaus

Koirista laaditaan adoptiosopimus yhdistyksen ja adoptoijan välillä.

Koirasta maksettavalla kulukorvauksella katetaan sirutuksesta, rokotuksista, madotuksesta, tautitesteistä, kuljetuksista ja rajatarkastuksesta aiheutuvat kulut sekä koiran mukana annettavista matolääkkeistä, shampoosta ja probioottivalmisteesta aiheutuvat kulut.