Viipurin koirat ry torjuu eläintautien riskejä noudattamalla maahantuontimääräyksiä

Helsingin Sanomien 22.4. julkaisemasta, muuten varsin ansiokkaasta artikkelista saattoi saada sellaisen kuvan, että Viipurin koirat ry ei ehkä suhtautuisi tarttuvien eläintautien ja ekinokokkiloisen muodostamaan riskiin vakavasti. Todellisudessa yhdistykselle on kuitenkin tärkeää toimia maahantuontimääräysten mukaisesti ja noudattaa toiminnassaan tarvittavaa varovaisuutta sekä viranomaisten ohjeistuksia.

Maahantuonti viranomaisten määräyksiä noudattaen

Viipurin koirat -yhdistyksen kautta adoptoitavat koirat tunnistusmerkitään ja rokotetaan Venäjällä ennen tuontia rabiesta, tarttuvaa maksatulehdusta, parvoripulia ja penikkatautia vastaan. Usein koirille on annettu myös rokote leptospiroosia vastaan. Koirat saavat lähtömaassa myös lääkityksen ekinokokkiloista vastaan ja ulkoloishäädön.

Viipurin koirat ry on rekisteröitynyt Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran TRACES-järjestelmään. Yhdistyksen kautta adoptoitavien koirien rokotukset, loishäädöt, tunnistesirut ja niihin liittyvät dokumentit tarkistetaan Vaalimaan raja-asemalla Eviran eläinlääkärin toimesta. Vasta tämän jälkeen koirille myönnetään maahantuontilupa.

Koirien uusilta kodeilta edellytetään adoption yhtenä ehtona, että ne huolehtivat asianmukaisista rokotuksista ja loishäädöistä jatkossa säännöllisesti koko koiran elämän ajan.

Venäjältä tuodaan Suomeen yksityisten henkilöiden toimesta myös laittomasti koiria, joilta puuttuvat niin rokotukset kuin loishäädötkin. Tällaisesta toiminnasta yhdistys haluaa sanoutua irti. Eläinlääkärit ovat ymmärrettävästikin huolestuneita näistä tuonneista. Asia huolettaa myös yhdistyksen aktiiveja. Valitettavasti raja laillisen, vastuullisen toiminnan ja eläinten salakuljettamisen välillä ei ole ihmisille aina selvä. Jos ihmiset ostavat halpoja tuontipentuja selvittämättä niiden taustoja, jatkunee valitettavasti myös koirien laiton maahantuonti.

Lisätietoa maahantuonnista: http://www.viipurinkoirat.fi/maahantuonti

Apua koirille myös kohdemaassa

Vaikka Viipurin koirat ry:n kautta adoptoidaan koiria Suomeen suhteellisen paljon, sisältyy toimintaan myös paljon muuta. Koirien elinoloja tarhoilla parannetaan mm. rakentamalla talkoin uusia koirankoppeja. Suomalaisten lahjoittajien avulla voidaan koirille hankkia mm. ruokaa, loislääkkeitä ja rokotuksia sekä maksaa tarharakennuksen lämmityskuluja. 170 koiran tarhalla on jatkuva pula mm. ruuasta, sillä kulutus on valtava.

Pelkkä adoptio ei ratkaise irtokoiraongelmaa

Irtokoiraongelma ei ratkea ainoastaan adoptioiden kautta. On tärkeää puuttua ei-toivottujen pentujen syntyvyyteen myös kohdemaassa. Sterilisaatiokampanja Ei vahinkopennuille! tähtää pienempään syntyvyyteen ja antaa vähävaraisille ihmisille mahdollisuuden leikkauttaa koiransa maksutta. Kampanjaan ja sen avulla operoituihin koiriin voi tutustua yhdistyksen verkkosivuilla. Kampanjan tavoitteena on säännöstellä syntyvyyttä, tuoda helpotusta katukoiraongelmaan ja vähentää lopulta myös tarhalle päätyvien koirien määrää.

Ei vahinkopennuille! -kampanja: http://viipurinkoirat.fi/sterilisaatiokampanja-ei-vahinkopennuille
---

Helsingin Sanomat 22.4.2013 / Outi salovaara:
Viipurin tarpeettomat koirat
E
läinlääkärit: Löytökoirat ovat iso riski